Postęp
0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta Integratorzy API Q3'22

[English below]

Pomóż nam ulepszyć API Allegro!
 
Weź udział w ankiecie dotyczącej API Allegro. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 7 minut. Twoja opinia pomoże nam zidentyfikować obszary do poprawy oraz wyznaczyć kierunek dalszego rozwoju API.

 

Ankieta skierowana jest do osób, które bezpośrednio pracują z API Allegro. Jeżeli to nie ty, to wciąż możesz mieć wpływ na rozwój API Allegro! Prześlij ten link: https://ankieta.allegro.pl/index.php/497741?lang=pl do osób, które tworzą aplikacje/narzędzia do obsługi Allegro.


Help us improve the Allegro API!

Take part in the Allegro API survey. Completing the survey will take approximately 7 minutes. Your feedback will help us identify areas for improvement and set the direction for further API development.
 

Go to survey


The survey is addressed to people working directly with the API. If, that's not you, you can still have an impact on the development of the Allegro API! You can do so by sending this link: https://ankieta.allegro.pl/index.php/497741?lang=en to people who develop applications/ tools to operate allegro service.