Postęp
0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta API Allegro Q1'21

[English below]

Pomóż nam ulepszyć API Allegro!
Weź udziału w ankiecie dotyczącej API Allegro. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 7 minut. Twoja opinia pomoże nam zidentyfikować obszary do poprawy oraz wyznaczyć kierunek dalszego rozwoju API.
Kliknij "Dalej"

Help us improve the Allegro API!
Take part in the Allegro API survey. Completing the survey will take approximately 7 minutes. Your feedback will help us identify areas for improvement and set the direction for further API development.
Go to survey